พระรัตนตรัย

พระรัตนตรัย เหมือนไม้สามลำค้ำกันไว้ เอาออกอันหนึ่งมันก็ล้ม พระก็คือนักเรียน ผู้เป็นพระอริยะ คือ ผู้สอบผ่าน ผู้ประพฤติไม่เหมาะสม คือ ผู้สอบตก ให้สงสารคนสอบตก อย่าไปเกลียดคนสอบตก เพราะไม่มีใครอยากจะสอบตก เข้าใจนะ "หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง"

"บทความ สาระความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และอื่น ๆ"

Card image cap
การใช้จ่ายทรัพย์ ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แบ่งทรัพย์ที่หามาได้เป็น 4 ส่วน คือ 1. ใช้หนี้เก่า 2. ให้เขากู้ 3. ฝังไว้ 4. ทิ้งใส่เหว

Card image cap
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

เวลาดุจสายน้ำ ไหลไปไม่หวนกลับ เรียนรู้กับชีวิต รู้ซึ้งถึงชีวิต หวงแหนทุกวันเวลาที่ผ่านไป จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

Card image cap
เด็กน้อยกับต้นแอปเปิ้ล

มีต้นแอปเปิ้ลใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง เด็กชายเล็ก ๆ คนหนึ่งชอบที่จะมาเล่นรอบ ๆ ต้นแอปเปิ้ลนี้ทุกวัน

Card image cap
ใช้โซเชียลอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในยุคสมัยปัจจุบันคงปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่า เป็นยุคสมัยของข้อมูลข่าวสารที่ดูเหมือนกับโลกในปัจจุบันถูกย่อให้เล็กลง

Card image cap
วิชาเบญจศีล เบญจธรรม

ศีลหมายถึง ข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาให้เรียบร้อยดีงาม ปราศจากโทษอันเป็นความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพการวานที่ทำ

Card image cap
วิชาธรรมะ

ธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ธรรมะ ย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว

วัดนิคมสโมสร(บางคลี)