พระรัตนตรัย

พระรัตนตรัย เหมือนไม้สามลำค้ำกันไว้ เอาออกอันหนึ่งมันก็ล้ม พระก็คือนักเรียน ผู้เป็นพระอริยะ คือ ผู้สอบผ่าน ผู้ประพฤติไม่เหมาะสม คือ ผู้สอบตก ให้สงสารคนสอบตก อย่าไปเกลียดคนสอบตก เพราะไม่มีใครอยากจะสอบตก เข้าใจนะ "หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง"

"บทความ สาระความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และอื่น ๆ"

Card image cap
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑ ตอนที่ ๑

พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

Card image cap
โรคร่าเริง

โรคร่าเริง กลางคืนไม่หลับ กลางวันง่วงนอน เร่งวันตาย ร่างกายเสื่อมสภาพไม่รู้ตัว อันตรายมาก !

Card image cap
วิชาเบญจศีล เบญจธรรม

ศีลหมายถึง ข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาให้เรียบร้อยดีงาม ปราศจากโทษอันเป็นความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพการวานที่ทำ

Card image cap
พ่อแม่รังแกฉัน

พ่อแม่หลายคนในปัจจุบันรักลูกมาก ตามใจลูกทุกอย่าง ไม่ว่าลูกจะขออะไรให้หมดทุกสิ่ง ทำผิดก็ไม่ลงโทษ แถมไปโรงเรียนทำผิดคุณครูทำโทษก็โทรต่อว่าคุณครูอีก

Card image cap
ที่ใดมีปัญหา ที่นั่นย่อมมีทางออก

ที่ใดมีปัญหา ที่นั่นย่อมมีทางออก ปัญหาและทางออกจึงเป็นเสมือนสองด้าน ของเหรียญกษาปณ์อันเดียวกัน เพียงมีสติรู้จักพลิกปัญหา ก็จะพบว่ามีภูมิปัญญาอันเลิศล้ำ รอให้ค้นพบอยู่อย่างท้าทาย

Card image cap
วิชาคิหิปฏิบัติ

คิหิปฏิบัติ คือ ข้อปฏิบัติของผู้ครองเรือน ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสิงคาลกสูตร

วัดนิคมสโมสร(บางคลี)