พระรัตนตรัย

พระรัตนตรัย เหมือนไม้สามลำค้ำกันไว้ เอาออกอันหนึ่งมันก็ล้ม พระก็คือนักเรียน ผู้เป็นพระอริยะ คือ ผู้สอบผ่าน ผู้ประพฤติไม่เหมาะสม คือ ผู้สอบตก ให้สงสารคนสอบตก อย่าไปเกลียดคนสอบตก เพราะไม่มีใครอยากจะสอบตก เข้าใจนะ "หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง"

"บทความ สาระความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และอื่น ๆ"

Card image cap
อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข

คำว่าโรค ถ้าจะแบ่งแยกให้เห็นเด่นชัดก็จะมีอยู่ ๒ ชนิด คือโรคทางกาย กับโรคทางใจ

Card image cap
บุญของแบ๊งค์ ๒๐

กาลครั้งหนึ่ง ในปัจจุบันกาลนี่เอง ธนบัตรแบ๊งค์ ๑๐๐๐ ได้ถูกพิมพ์ออกมาสู่ท้องตลาด

Card image cap
วิชาพุทธประวัติ ตอนที่ ๑

การศึกษาพุทธประวัติ คือการเรียนรู้ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า ย่อมเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์มาก สำหรับพุทธศาสนิกชน

Card image cap
วันแม่ วันลูก

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไป ไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี

Card image cap
วิชาเบญจศีล เบญจธรรม

ศีลหมายถึง ข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาให้เรียบร้อยดีงาม ปราศจากโทษอันเป็นความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพการวานที่ทำ

Card image cap
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑ ตอนที่ ๓

พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

วัดนิคมสโมสร(บางคลี)