พระรัตนตรัย

พระรัตนตรัย เหมือนไม้สามลำค้ำกันไว้ เอาออกอันหนึ่งมันก็ล้ม พระก็คือนักเรียน ผู้เป็นพระอริยะ คือ ผู้สอบผ่าน ผู้ประพฤติไม่เหมาะสม คือ ผู้สอบตก ให้สงสารคนสอบตก อย่าไปเกลียดคนสอบตก เพราะไม่มีใครอยากจะสอบตก เข้าใจนะ "หลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง"

"บทความ สาระความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และอื่น ๆ"

Card image cap
วิชาพุทธประวัติ ตอนที่ ๒

การศึกษาพุทธประวัติ คือการเรียนรู้ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า ย่อมเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์มาก สำหรับพุทธศาสนิกชน

Card image cap
เรื่องกล้วย ๆ

กล้วย (Banana) ที่นิยมรับประทานกันในบ้านเรานั้นมีอยู่หลากหลายสานพันธุ์ เช่น กล้วยหอมกล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ กล้วยหักมุม เป็นต้น

Card image cap
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑ ตอนที่ ๓

พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

Card image cap
วิชาพุทธประวัติ ตอนที่ ๓

การศึกษาพุทธประวัติ คือการเรียนรู้ความเป็นไปของพระพุทธเจ้า ย่อมเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์มาก สำหรับพุทธศาสนิกชน

Card image cap
วันแม่ วันลูก

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไป ไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี

Card image cap
วิชาวินัย ตอนที่ ๒

พระวินัย คือข้อบังคับและขนบธรรมเนียม สำหรับป้องกันความเสียหายและชักจูงให้ประพฤติดีงาม

วัดนิคมสโมสร(บางคลี)